"Miljørisikoer har vokst fremtredende over den 13-årige historien til Global Risks Report, og denne trenden fortsatte," forfatterne skrev. “Blant de mest presserende miljøutfordringene vi står overfor, er ekstreme værhendelser og temperaturer; akselererende tap av biologisk mangfold; forurensning av luft, jord og vann; svikt i klimaendring og tilpasning; og overgangsrisikoer når vi går til en fremtid med lite karbon. " 

Ekstremvær, naturkatastrofer og unnlatelse av å redusere og tilpasse seg klimaendringene var alle de fem største globale risikoene når det gjelder påvirkning, ifølge den globale undersøkelsen. Rapporten er basert på de opplevde risikoene fra nesten 1,000 eksperter fra hele verden, hvorav de fleste var europeiske menn med ekspertise innen økonomi og teknologi som jobbet i en forretningsorganisasjon.

Fortsett å lese