InnerSelf Daily Inspiration 10-28-2018: Jeg lærer å respektere andres forskjeller, og lære å finne felles grunnlag.

Skrive ut