InnerSelf Daily Inspiration 10-17-2019: Jeg velger mellom kjærlighet og frykt, og lærer sannheten om kjærlighet og fryktens nytteløshet.

Skrive ut