Collapse of Materialism (med Philp Comella)

I sin nye bok, Materialismens sammenbrudd: Vitenskapens visjoner, Guds drømmer, advokat og visionær futurist, demonstrerer Philip Comella hvordan filosofi, vitenskap, religion og paranormale alle peker i samme retning. Vi er ikke tilfeldige samlinger av stardust, men i stedet et sinn øker til realiseringen som sammen drømmer vi verdenen - og stjernene overhead. Alle tegn peker på et nytt vitenskapelig paradigme som kommer opp over horisonten. Materialismens verden - tanken om at hele den fysiske verden fra spiralgalaksier til DNA-molekylets spiraltrapp - kan forklares som en tilfeldig samling av tankeløse partikler, kommer til en slutt. På sitt sted er et nytt verdenssyn steget, ikke drevet av et stort slag av tankeløs energi, men ved en eksplosjon av kreativitet fra One Mind, energien i ånden som noen kaller Gud. Her vil vitenskapen finne sin teori om alt og religion sitt lovede land, når hver legger til en kraft til naturens krefter: det menneskelige sinns drømmende kraft. (Produsert av twia.tv)

Les utdrag fra boken.