I 2023 gikk Tom Hanks på scenen ved Harvard University for å holde en starttale som ville gi en varig innvirkning på avgangsklassen. Med sin distinkte sjarm og humor, fengslet Hanks publikum da han delte sin egen reise og formidlet verdifull innsikt til den nyeste generasjonen av nyutdannede.

Til tross for at han ikke har gått på Harvard, erkjente Hanks lekent at han har tjent et vellykket levebrød ved å portrettere karakterer som gjorde det. Han takket humoristisk sine alma maters, inkludert Chabot Community College og California State University, for hans utdanningsgrunnlag og "bachelor of arts-graden i den ene jævla greia etter den andre" som han oppnådde ved School of Hard Knocks.

Superheltenes kraft og kampen om sannheten

Hanks hentet inspirasjon fra superhelter som Superman, Wonder Woman, Captain America og Black Panther, og fremhevet deres pågående kamp for sannhet, rettferdighet og den amerikanske måten. Han understreket at selv om det kanskje ikke finnes virkelige superhelter med ekstraordinære evner, har hvert individ sine egne unike krefter til å bevirke endring i verden.

Hanks henvendte seg direkte til nyutdannede og oppmuntret dem til å anerkjenne sine egne styrker og evner. Han nevnte eksempler som å reparere en skjermdør, ta vare på barn med ubetinget kjærlighet, forstå komplekse emner, overleve utfordrende omstendigheter og uteksamineres midt i en pandemi.

Arbeidet med å bygge en mer perfekt forening

Hanks anerkjente utfordringene som hver avgangsklasse står overfor gjennom historien og understreket at verden stadig trenger helter for å løse problemene sine. Han advarte mot selvtilfredshet og likegyldighet, og påpekte at arbeidet med å skape et bedre samfunn aldri virkelig tar slutt.

Skuespilleren understreket at American Way ikke bare er et konsept, men en oppfordring til handling. Det er eksemplifisert i hverdagslige handlinger av vennlighet, respekt for loven, miljøbevissthet, samfunnsengasjement og læring av både seire og tap. Hanks minnet kandidatene om at American Way er inkluderende, uavhengig av kjønn, rase, trosbekjennelse, farge, utvalgte guddommer eller hvem de elsker.

Viktigheten av sannhet og trusselen om likegyldighet

Sannhet ble et sentralt tema for Hanks' tale. Han uttrykte bekymring over den økende utbredelsen av feilinformasjon og manipulering av fakta for å tjene spesifikke agendaer. Han minnet de nyutdannede om at sannhet ikke er subjektiv; den er basert på empiriske bevis, sunn fornuft og vanlig anstendighet.

Han advarte også om farene ved likegyldighet, som han beskrev som en dødelig nemesis for sannheten. Likegyldighet, uttalte han, begrenser visjonen til en nasjon og eroderer løftene om frihet og frihet. Han oppfordret kandidatene til å avvise likegyldighet og omfavne deres rolle i å opprettholde sannheten, fremme rettferdighet og ivareta den amerikanske måten.