Federal Reserve har et ønske om å heve renten

Federal Reserve har et ønske om å heve renten

Federal Reserve Boards Open Market Committee (FOMC) bestemte seg for ikke å heve renten på møtet i forrige uke. FOMC klarte imidlertid også at en renteøkning fortsatt var et alternativ for junismøtet.

Beslutningen om å avskaffe en renteforhøyelse er gode nyheter, men det virkelige spørsmålet er hvorfor Fed selv vurderer en renteøkning. Bare for å minne alle på, er poenget med å øke renten å bremse økonomien. Høyere renter motvirker hjemmet kjøp, investering og handle på andre måter for å bremse økonomien.

Det er rimelig å heve renten hvis det er en trussel om at økonomien vokser for raskt, og det er fare for at inflasjonen kan begynne å spire høyere. Er det noen som virkelig tror at økonomien vokser for fort akkurat nå?

Dagen etter Fed-møtet rapporterte handelsdepartementet at økonomien vokste med bare en 0.5-prosentrate i første kvartal. Noen uregelmessigheter kjørte dette tallet lavere, men hvis vi legger til dette i kvartals 1.4-prosentvekst, har vi en økonomi som har vokst på under en 1-prosent årlig rente i løpet av det siste halvåret. Er dette for fort?

Hvis vi fokuserer på prissiden av historien, er det ikke noe bedre tilfelle. Inflasjonen ligger godt under Feds 2-prosentmål. I løpet av det siste året har inflasjonsindeksen målrettet av Fed økt med mindre enn 1.6 prosent. Og vi må huske, ifølge Fed-politikken skal 2 prosent være et gjennomsnitt, ikke et tak. Dette betyr at hvis Fed skulle holde seg til sine egne mål for inflasjon, bør den være forberedt på å la inflasjonen øke om 2 prosent i en betydelig periode. Gitt at inflasjonen forblir godt under dette målet, og viser ingen indikasjon på akselerasjon, hva er poenget med å smelte på bremsene?

Dette er ikke en esoterisk samtale for økonomer og politikk. Dette er brød og smør som arbeidstakere vil se på bordet de neste årene. Mens vi har kandidater som gjør alle slags løfter om å skaffe jobb og øke lønn, er virkeligheten at løfter vil alle være verdiløse hvis Fed bestemmer at den må bremse økonomien.

Selv et stort infrastrukturprogram eller skattekuttplan som en president legger frem for å øke økonomien, vil ikke kunne skape arbeidsplasser dersom Fed bestemmer at økonomien allerede har for mange jobber. Fed kan fortsette å heve renten til den har redusert sysselsettingsraten til et nivå som det er behagelig.

Og lønn følger jobber. På et svakt arbeidsmarked vil de fleste arbeidstakere ikke ha nok forhandlingsmakt til å sikre lønnsgevinster. Her er også de siste dataene ganske slående. Arbeidsdepartementet rapporterte fredag ​​at sysselsettingskostnadsindeksen (ECI), et bredt mål på lønnskompensasjon, faktisk har redusert noe, og økte med bare 1.9 prosent i løpet av det siste året. Hvis arbeidstakere skal se vesentlige gevinster i levestandarden, må ECI og andre lønns- og kompensasjonsløsninger øke raskere.

Dette bringer oss tilbake til presidentkampanjene. Det er litt bisarrt at Fed åpent diskuterer om det skal øke renten for å senke tempoet i jobbsettingen og dempe lønnsveksten, selv om kandidatene kjører rundt landet lovende å gjøre det motsatte. Det er nesten som om de ikke vet om Fed.

Det er noen unntak. Sen Ted Cruz har lovet å returnere landet til gullstandarden. Dette ville sette et strenglag på pengepolitikken og forhindre Fed fra å gjøre noe for å øke økonomien ut av en nedtur, som 2008-krasj.

Sen Bernie Sanders har snakket om Fed og gjort et poeng med å kritisere sin beslutning om å heve renten i desember, men det har ikke vært et hovedtema for kampanjen hans. Det ser ikke ut som sekretær Hillary Clinton har snakket om Fed i det hele tatt.

Det virker rimelig å forvente at kandidater til president ville fortelle offentligheten om deres holdning til Fed og særlig hvilken type person de ville utpeke til å være guvernører. Det er allerede to ledige stillinger på de syv medlemskapsstyrene. I tillegg vil Janet Yellen komme opp for omnevnelse i det første året av neste president sikt.

Stemmere bør kjenne presidentens prioriteringer i å fylle disse stillingene. Det vil påvirke deres evne til å gjennomføre sin økonomiske agenda enormt. Å forsvare Fed eksisterer ikke, er ikke en seriøs økonomisk politikk. Publikum har rett til å forvente bedre.

Se artikkelen på originalstedet

om forfatteren

baker deanDean Baker er meddirektør for Senter for økonomisk og politisk forskning i Washington, DC. Han er ofte sitert i økonomi rapportering i store medier, inkludert New York Times, Washington Post, CNN, CNBC og National Public Radio. Han skriver en ukentlig kolonne for Guardian Unlimited (UK), Huffington Post, Truthout, og hans blogg, Slå pressen, har kommentarer til økonomisk rapportering. Hans analyser har dukket opp i mange store publikasjoner, inkludert Atlanterhavet Månedligden Washington Postden London Financial Times, og New York Daily News. Han tok sin doktorgrad i økonomi fra University of Michigan.


Anbefalte Bøker

Komme tilbake til full sysselsetting: Et bedre kjøp for arbeidende personer
av Jared Bernstein og Dean Baker.

B00GOJ9GWODenne boken er en oppfølging av en bok skrevet for ti år siden av forfatterne, The Benefits of Full Employment (Economic Policy Institute, 2003). Det bygger på bevisene som presenteres i den boken, og viser at reell lønnsvekst for arbeidstakere i den nederste halvdelen av inntektsskalaen er høyt avhengig av den totale arbeidsledigheten. I slutten av 1990, da USA så sin første vedvarende periode med lav arbeidsledighet på mer enn et kvart århundre, kunne arbeidstakere i midten og bunnen av lønnsfordelingen sikre betydelige gevinster i reallønnen.

Klikk her for mer info og / eller å bestille denne boken på Amazon.

End of Loser Liberalism: Making Markets Progressive
av Dean Baker.

0615533639Progressivene trenger en fundamentalt ny tilnærming til politikken. De har mistet ikke bare fordi konservative har så mye mer penger og makt, men også fordi de har akseptert de konservative innramming av politiske debatter. De har akseptert en innramming hvor konservative vil ha markedsresultater, mens liberaler vil at regjeringen skal gripe inn for å få resultater som de anser som rettferdige. Dette setter liberaler i posisjon som tilsynelatende vil skatte vinnerne for å hjelpe taperne. Denne "loser-liberalismen" er dårlig politikk og fryktelig politikk. Progressivene ville være bedre å bekjempe kampene over strukturen på markeder, slik at de ikke omfordeler inntektene oppover. Denne boken beskriver noen av de viktigste områdene hvor progressivene kan fokusere sin innsats for å omstrukturere markedet, slik at mer inntekt strømmer til hoveddelen av den arbeidende befolkningen i stedet for bare en liten elite.

Klikk her for mer info og / eller å bestille denne boken på Amazon.

* Disse bøkene er også tilgjengelige i digitalt format for "gratis" på Dean Bakers nettsted, Slå pressen. Ja!


Fed er oppfordret til å heve renten

Dean Baker
Truthout, May 2, 2016

Se artikkelen på originalstedet

Federal Reserve Boards Open Market Committee (FOMC) bestemte seg for ikke å heve renten på møtet i forrige uke. FOMC klarte imidlertid også at en renteøkning fortsatt var et alternativ for junismøtet.

Beslutningen om å avskaffe en renteforhøyelse er gode nyheter, men det virkelige spørsmålet er hvorfor Fed selv vurderer en renteøkning. Bare for å minne alle på, er poenget med å øke renten å bremse økonomien. Høyere renter motvirker hjemmet kjøp, investering og handle på andre måter for å bremse økonomien.

Det er rimelig å heve renten hvis det er en trussel om at økonomien vokser for raskt, og det er fare for at inflasjonen kan begynne å spire høyere. Er det noen som virkelig tror at økonomien vokser for fort akkurat nå?

Dagen etter Fed-møtet rapporterte handelsdepartementet at økonomien vokste med bare en 0.5-prosentrate i første kvartal. Noen uregelmessigheter kjørte dette tallet lavere, men hvis vi legger til dette i kvartals 1.4-prosentvekst, har vi en økonomi som har vokst på under en 1-prosent årlig rente i løpet av det siste halvåret. Er dette for fort?

Hvis vi fokuserer på prissiden av historien, er det ikke noe bedre tilfelle. Inflasjonen ligger godt under Feds 2-prosentmål. I løpet av det siste året har inflasjonsindeksen målrettet av Fed økt med mindre enn 1.6 prosent. Og vi må huske, ifølge Fed-politikken skal 2 prosent være et gjennomsnitt, ikke et tak. Dette betyr at hvis Fed skulle holde seg til sine egne mål for inflasjon, bør den være forberedt på å la inflasjonen øke om 2 prosent i en betydelig periode. Gitt at inflasjonen forblir godt under dette målet, og viser ingen indikasjon på akselerasjon, hva er poenget med å smelte på bremsene?

Dette er ikke en esoterisk samtale for økonomer og politikk. Dette er brød og smør som arbeidstakere vil se på bordet de neste årene. Mens vi har kandidater som gjør alle slags løfter om å skaffe jobb og øke lønn, er virkeligheten at løfter vil alle være verdiløse hvis Fed bestemmer at den må bremse økonomien.

Selv et stort infrastrukturprogram eller skattekuttplan som en president legger frem for å øke økonomien, vil ikke kunne skape arbeidsplasser dersom Fed bestemmer at økonomien allerede har for mange jobber. Fed kan fortsette å heve renten til den har redusert sysselsettingsraten til et nivå som det er behagelig.

Og lønn følger jobber. På et svakt arbeidsmarked vil de fleste arbeidstakere ikke ha nok forhandlingsmakt til å sikre lønnsgevinster. Her er også de siste dataene ganske slående. Arbeidsdepartementet rapporterte fredag ​​at sysselsettingskostnadsindeksen (ECI), et bredt mål på lønnskompensasjon, faktisk har redusert noe, og økte med bare 1.9 prosent i løpet av det siste året. Hvis arbeidstakere skal se vesentlige gevinster i levestandarden, må ECI og andre lønns- og kompensasjonsløsninger øke raskere.

Dette bringer oss tilbake til presidentkampanjene. Det er litt bisarrt at Fed åpent diskuterer om det skal øke renten for å senke tempoet i jobbsettingen og dempe lønnsveksten, selv om kandidatene kjører rundt landet lovende å gjøre det motsatte. Det er nesten som om de ikke vet om Fed.

Det er noen unntak. Sen Ted Cruz har lovet å returnere landet til gullstandarden. Dette ville sette et strenglag på pengepolitikken og forhindre Fed fra å gjøre noe for å øke økonomien ut av en nedtur, som 2008-krasj.

Sen Bernie Sanders har snakket om Fed og gjort et poeng med å kritisere sin beslutning om å heve renten i desember, men det har ikke vært et hovedtema for kampanjen hans. Det ser ikke ut som sekretær Hillary Clinton har snakket om Fed i det hele tatt.

Det virker rimelig å forvente at kandidater til president ville fortelle offentligheten om deres holdning til Fed og særlig hvilken type person de ville utpeke til å være guvernører. Det er allerede to ledige stillinger på de syv medlemskapsstyrene. I tillegg vil Janet Yellen komme opp for omnevnelse i det første året av neste president sikt.

Stemmere bør kjenne presidentens prioriteringer i å fylle disse stillingene. Det vil påvirke deres evne til å gjennomføre sin økonomiske agenda enormt. Å forsvare Fed eksisterer ikke, er ikke en seriøs økonomisk politikk. Publikum har rett til å forvente bedre.

om forfatteren

baker deanDean Baker er meddirektør for Senter for økonomisk og politisk forskning i Washington, DC. Han er ofte sitert i økonomi rapportering i store medier, inkludert New York Times, Washington Post, CNN, CNBC og National Public Radio. Han skriver en ukentlig kolonne for Guardian Unlimited (UK), Huffington Post, Truthout, og hans blogg, Slå pressen, har kommentarer til økonomisk rapportering. Hans analyser har dukket opp i mange store publikasjoner, inkludert Atlanterhavet Månedligden Washington Postden London Financial Times, og New York Daily News. Han tok sin doktorgrad i økonomi fra University of Michigan.


Anbefalte Bøker

Komme tilbake til full sysselsetting: Et bedre kjøp for arbeidende personer
av Jared Bernstein og Dean Baker.

B00GOJ9GWODenne boken er en oppfølging av en bok skrevet for ti år siden av forfatterne, The Benefits of Full Employment (Economic Policy Institute, 2003). Det bygger på bevisene som presenteres i den boken, og viser at reell lønnsvekst for arbeidstakere i den nederste halvdelen av inntektsskalaen er høyt avhengig av den totale arbeidsledigheten. I slutten av 1990, da USA så sin første vedvarende periode med lav arbeidsledighet på mer enn et kvart århundre, kunne arbeidstakere i midten og bunnen av lønnsfordelingen sikre betydelige gevinster i reallønnen.

Klikk her for mer info og / eller å bestille denne boken på Amazon.

End of Loser Liberalism: Making Markets Progressive
av Dean Baker.

0615533639Progressivene trenger en fundamentalt ny tilnærming til politikken. De har mistet ikke bare fordi konservative har så mye mer penger og makt, men også fordi de har akseptert de konservative innramming av politiske debatter. De har akseptert en innramming hvor konservative vil ha markedsresultater, mens liberaler vil at regjeringen skal gripe inn for å få resultater som de anser som rettferdige. Dette setter liberaler i posisjon som tilsynelatende vil skatte vinnerne for å hjelpe taperne. Denne "loser-liberalismen" er dårlig politikk og fryktelig politikk. Progressivene ville være bedre å bekjempe kampene over strukturen på markeder, slik at de ikke omfordeler inntektene oppover. Denne boken beskriver noen av de viktigste områdene hvor progressivene kan fokusere sin innsats for å omstrukturere markedet, slik at mer inntekt strømmer til hoveddelen av den arbeidende befolkningen i stedet for bare en liten elite.

Klikk her for mer info og / eller å bestille denne boken på Amazon.

* Disse bøkene er også tilgjengelige i digitalt format for "gratis" på Dean Bakers nettsted, Slå pressen. Ja!


 Få den siste via e-post

Weekly Magazine Daglig Inspirasjon

Flere artikler av denne forfatteren

Kan hende du også liker

TILGJENGELIGE SPRÅK

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

følg InnerSelf på

facebook icontwitter ikonetyoutube-ikonetinstagram ikonpintrest-ikonetrss ikon

 Få den siste via e-post

Weekly Magazine Daglig Inspirasjon

Marie T. Russells daglige inspirasjon

INNERSELF VOICES

fullmåne over en luftballong
Frykt uopphørlig eller liv i overflod? Blue Moon Cycle in Aquarius
by Sarah Varcas
Perioden som begynner med denne første fullmåne (24. juli 2021) og slutter med den blå månen (22 ...
Horoskopuke: 19. - 25. juli 2021
Horoskop nåværende uke: 19. - 25. juli 2021
by Pam Younghans
Denne ukentlige astrologiske journal er basert på planetariske påvirkninger, og tilbyr perspektiver og ...
bilde av brennesleblomster
Har du snakket med ugresset i hagen din i det siste?
by Fay Johnstone
Som urtemedisin har jeg et helt annet syn på ugress enn den gjennomsnittlige gartneren som ikke kan overholde ...
De fire kommunikasjonsreglene og bruddene, med vekt på å lytte
De fire kommunikasjonsreglene og bruddene, med vekt på å lytte
by Jude Bijou
Jeg har funnet ut at all god kommunikasjon bare er fire enkle regler. Enten det er med vår ...
bilde av en mann som skriver på ark
Kanalisering som et helbredende verktøy og dets innvirkning på sorg
by Matthew McKay, PhD.
Da gutten min døde, hadde jeg ingen tro på at de døde kunne snakke med oss. I beste fall virket de borte ...
Digital distraksjon og depresjon: det 21. århundre svøper
Digital distraksjon og depresjon: det 21. århundre svøper
by Amit Goswami, Ph.D.
Vi har nå stadig voksende måter å distrahere og konsumere oppmerksomhet gjennom det nye digitale opiatet av ...
holder en maske av en manns ansikt
Er det en riktig måte å tolke drømmer på?
by Serge Kahili King
Når du gir andre myndighet til å tolke drømmene dine, kjøper du inn i deres tro, ...
Er følelsen av frykt sterkt knyttet til kreft?
Er frykt og kreft sterkt relatert?
by Tjitze de Jong
Den emosjonelle ladningen av frykt er enorm. Det er følelsen jeg kommer over mer enn noen annen i ...

MEST LES

holder en maske av en manns ansikt
Er det en riktig måte å tolke drømmer på? (Video)
by Serge Kahili King
Når du gir andre myndighet til å tolke drømmene dine, kjøper du inn i deres tro, ...
sprøyting for mygg 07 20
Denne nye bekjempelsesfrie klærne forhindrer 100% av myggstikk
by Laura Oleniacz, NC-staten
Nye insektmiddelfrie, myggresistente klær er laget av materialer forskere har bekreftet ...
Digital distraksjon og depresjon: det 21. århundre svøper
Digital distraksjon og depresjon: det 21. århundre svøper
by Amit Goswami, Ph.D.
Vi har nå stadig voksende måter å distrahere og konsumere oppmerksomhet gjennom det nye digitale opiatet av ...
midfullness gjør litt selvtillit 07 20
Mindfulness-meditasjon kan gjøre noen mer egoistiske og mindre sjenerøse
by Michael J. Poulin, lektor i psykologi
En kulturell tradisjon som har endret seg over tid og sted, er utøvelsen av oppmerksomhet ...
Å skrive brev for hånd er den beste måten å lære å lese
Å skrive brev for hånd er den beste måten å lære å lese
by Jill Rosen, Johns Hopkins University
Håndskrift hjelper folk med å lære seg leseferdigheter overraskende raskere og betydelig bedre enn ...
bilde av en mann som skriver på ark
Kanalisering som et helbredende verktøy og dets innvirkning på sorg (video)
by Matthew McKay, PhD.
Da gutten min døde, hadde jeg ingen tro på at de døde kunne snakke med oss. I beste fall virket de borte ...
gravid kvinne som sitter med hendene på magen
Viktige tips for reisen: Slipp frykt og ta vare på deg selv
by Bailey Gaddis
Å undertrykke fryktinduserte følelser tilfører liv til dem, og forårsaker ofte en manifestasjon av ...
holder en maske av en manns ansikt
Er det en riktig måte å tolke drømmer på?
by Serge Kahili King
Når du gir andre myndighet til å tolke drømmene dine, kjøper du inn i deres tro, ...

Nye holdninger - Nye muligheter

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publikasjoner. Alle rettigheter reservert.