Hvordan gjenopprette seksuell ytelse

Hvordan gjenopprette seksuell ytelse

"Allerede åpenbart og godt akseptert er det faktum at det er lite nok nysgjerrighet om den sanne naturen og tilgjengeligheten til det menneskelige psykiske seksuelle maskineriet. Vi skal ikke belaborere deg med gjentagelse av allerede kjente faktorer som i seg selv kontrollerer eller i det minste påvirker kvaliteten på ens seksuelle ytelse.

"Mindre kjent er effekten som mentale og mer subtile faktorer har på både mannlig og kvinnelig evne til å utføre tilfredsstillende seksuelt etterspørsel. Disse bestemte subjektive faktorene er i seg selv mer avhengig av mental og åndelig kondisjonering, mer på tanker og følelser , på opptredener, enn de er på de såkalte fakta av fysiske eller økonomiske forhold. Og mest av alt er det bare lite innsett hvor avhengig både sinnet og de fysiske faktorene er på kost og kroppsfagfaktorer ennå, men lite akseptert eller kontrollert av allmennheten.

"Det er faktisk flere måter å gjenopprette det meste av seksuell ytelse. En høy tone med fysisk kondisjonering gjør det mulig for en person å ta inn større mengder oksygen som trengs for å holde de indre brennene brenne, slik at større mengder adrenalin er tilgjengelige for å røre fysiske strukturer til deres høyeste energiforbruk, dvs. for å sikre effektiv forbrenning. Etter hvert som det økte oksygenforbruket gjenopprettes, kan hjertemusklerne igjen pumpe de nødvendige mengder blodstrøm for å sikre svulst hos respektive mannlige og kvinnelige seksuelle apparater.

Rolle som holdning spiller i seksuell ytelse

"Og selvfølgelig er det også en faktor for mental ATTITUDE. På grunn av den primære rollen som holdes i de tilhørende strømstrømsprosessene, kan stedet og kraften i sinnet for å påvirke den relative effektiviteten til ens seksuelle ytelse ikke gå ubemerket.

"De subtilere påvirkninger som virker i ens generelle evne eller interesse i å fungere seksuelt, oppleves på tre utpekte nivåer. I stedet for bare å være mellom beina, trenger riktig og full tilgang til høyene av seksuell nytelse en riktig kondisjonering og balansering på hvert nivå for de åndelige strømmer, Prana, Kundalini, for å integrere og aktivere hver tilsvarende aktivitet på hver og alle tre nivåer. Uten sagt riktig integrert og balansert strømstrøm, er det umulig for et menneskepar å oppleve høyder og gleder som Tantra hengiven og par kan oppleve.

"Selvfølgelig vil menneskeheten gjøre gjør, akseptere hva slags former og grader av seksuelt uttrykk som er til stede for å nyte. Det er imidlertid nesten alltid mulig å kopiere par for ytterligere å øke sin seksuelle opplevelse ved PROPER EXERCISE, PROPER EATING HABITS, PROPER TAKK, OG MILJØFAKTORER.

"Når det kommer til å sette på de siste detaljene, må man frigjøre mentale mønstre uten opptaksprogrammering som vanligvis styrer hva det autonome egoforsvaret og kontrollsystemet tillater å påvirke seksuelle prosesser. Når en person har opptak av tabuer og traumer knyttet til seksuelle aktiviteter, blir det vanskelig eller umulig for personen å oppleve energiblomster som er sterke nok til å sikre en nyttig ereksjon i hannen, eller en tilsvarende orgasmisk tilstand hos kvinnen.


 Få den siste via e-post

Weekly Magazine Daglig Inspirasjon

"Vi forteller deg at tilstanden til underbevisstheten, med all sin programmering som opererer konstant uten bevisst retning eller deteksjon, er en større enkeltfaktor i menneskelig seksuell ytelse og glede enn noe annet, unntatt faktisk kirurgisk eller fysiologisk skade på tilhørende nevrale kommunikasjonslinjer.

"Alle som vil forberede seg til å oppleve kun og alltid de høyeste nivåene av seksuell nytelse, vil gjøre det bra å starte et grundig program for selvoppdagelse for å fornye, oppdatere og rette opp de seksrelaterte prosessene og opptakene som går under nivået på bevissthet.

"Ubevisste opptak i det hele tatt relatert til traumer, brudd, følelser av utilstrekkelighet i noen deler av den menneskelige psyke, eller hemmer fra familie eller kulturelle kilder, skyld, oppdagelsesfrykt eller graviditet eller sykdom ... alle er sannsynligvis fortsatt i drift for å redusere ens frihet til å være et seksuelt vesen. Inhibisjoner fra tidligere liv blir båret fremover, selv religiøse løfter tatt i tidligere inkarnasjoner, har ofte fortsatt innflytelse på den returnerte inkarnerte sjelen.

"Vi oppsummerer vår posisjon for øyeblikket som krever at tre faktorer skal åpnes og balansert, slik at de menneskelige reproduksjonsprosessene skal være tilgjengelige i sin høyeste arbeidsvilkår for nytelse, i motsetning til bare nok libido til å reprodusere.

Transcender Satisfactions of Lust

"La det bli anerkjent at det er en skjult utbetaling for å ha forpliktet seg til å gi sitt seksuelle uttrykk på det aller høyeste nivået av gjensidig nytelse ... overgår tilfredsstillelsen til lyst, men fristende. Den største spirituelle nytelsen produserer eller tiltrekker seg kun de høyeste nivåene av åndelige vesener inn i inkarnasjon. Når det foregår både med hensyn til rekreasjon og reproduksjon, utstråler Åndens bølger gjennom nabolaget galaktisk rom, som om reklame for at en mulighet til å inkarnere blir generert, slik at interesserte kandidater kan betrakte seg selv.

"Man kan mistenke at noe involvering av narkotika i seksuelle prosesser vil ha direkte eller indirekte virkninger på ens evne til og evne til å nyte seg selv. Bruk av prevensjonsmetoder kan også forbedre eller redusere den glede som kan oppleves. Når flere prevensjonsmetoder er Selv om noen deltakende par er uvillige eller ute av stand til å nyte seksualitet uten dem, er det mulig å ha en liten glede bedre enn å ha ingen i det hele tatt, men de langsiktige effektene bør minst vurderes.

"For eksempel, la det tenkes at bruk av det enkle grunnkondomet ved design tjener godt til å beholde hanvæskene, og til tider reduserer muligheten for sykdomsoverføring fra en partner til den andre. Men samtidig er det observerbar klargjort at mindre strømstrømmer også opererer for å redusere kundalini-kraftens intensitet, noe som gjør samleie en mindre behagelig ting.

"Andre kjemiske produkter som er kjent for å være i stand til å forhindre graviditet og starte abort, er tilgjengelige i USA og Frankrike. Som med" Pillen ", er alle mye brukt. Mange brukere kaster forsiktighet til vindene når 'På pillen', men frykten for graviditet er underlagt andre frykt, for eksempel skyld, utøvelse av anseelse, drift av inngrepne sosiale eller religiøse faktorer. Disse er i sin tur direkte knyttet til den aksepterte indre selvtillit programmering som opererer på tidspunktet for en seksuell kontakt eller forening .

"Stimulanter tatt for å forbedre seksuell ytelse er kjent for å være tilgjengelig, men er nesten alltid til stede med kompliserende faktorer. Visse medlemmer av den urte-Cannabis-familien (hvorfra vi får uttrykket" connubial salighet "), er kjent for å skjule seksuelle områder med blod , for å fremme tumescence, men brukeren risikerer ukontrollabel blødning. Det som utgjør overskudd, varierer mye fra en person til den andre. Det er mer eller mindre tydelig at alder eller avtagende organer, uten tilstand, sated med alkohol eller andre væsker og matvarer, tjener til å forringe ens kapasitet selv for enkel kjærliggjøring, glede ... rekreasjonsbruk av det menneskelige seksuelle utstyret, og nekte tilgang til høyere sensatnivå.

"Så ser det ut til at den høyeste glede av den gudgitte kapasiteten til bruk av seksuell aktivitet for glede er sterkt avhengig, ikke bare på subtile strømstrømmer, men også på hvor godt man observerer andre subjektive faktorer, for eksempel tidens sosiale morer , på psykologiske, fysiologiske og biologiske faktorer, og / eller på ens relativ lydhørhet overfor menneskets sjel og sinns subtilere bølgelengder.

Subjektive faktorer opererer i seksuell ytelse

"Det faktum at subjektive faktorer opererer, blir ofte observert når en person føler seg indre fordreining eller tiltrekning til en annen person. Subtile fortidslivsfaktorer kan eller ikke virke for å oppmuntre eller forhindre seksuell aktivitet, fordi de samme følelsene kan genereres fra en ubevisst programmering, men disgust eller tiltrekningsfaktoren blir fjernet eller æret på forskjellige måter.

"Når en person har begynt bevisst å forberede seg på mottak av de høyere krefter eller energier, blir den virkelige åndelige energien sensibilisert overfor de samme mindre åpenbare krefter som opererer i andre personer, i tillegg til sitt eget. Han blir gradvis mottakelig for IDEA at subtile seksuelle krefter opererer, som ofte er tolkninger av en mer grunnleggende natur enn en psykisk affinitet. Så, i stedet for at Gud forteller et par å kopiere, er det helt sannsynlig at noen gammel kjemisk eller programmert akashisk tilstand rører opp ukjente kilder . For ofte er kjærlighetens tilstedeværelse eller drift helt fraværende!

"Det menneskelige ego-selv er nesten vilt kreativt i å finne unnskyldninger for, og i å ordne måter å gjøre hva den vil gjøre, eller i å finne unnskyldninger for IKKE å gjøre det samme. Derfor, når en person hevder at" Gud vil at jeg skal gjøre dette , "eller det" Djevelen fikk meg til å gjøre det, "er det ofte interessant og godt å se nærmere på grunnårsaken til at man oppfordrer seg til å manifestere seg seksuelt.

"Det er faktisk kjenneforstyrrelser som opererer i universet, oftest mennesker som døde uten å ha virkelig fornøyd seg med de seksuelle aspektene av inkarnat liv. De søker fortsatt forhold og mottakelige eller kontrollerbare mennesker å gjøre for dem og gjennom dem hva de er kan ikke gjøre uten å ha kjøtt av seg selv. Det er ganske enkelt sagt at dette betyr at åndelig besittelse kan være tilstede og operere, som når folk unner seg i narkotika, alkohol og seksuelle orgier. Personer i orgiastiske situasjoner bidrar dermed til sine egne senere å skille misforståelser, og i siste instans kreves av selve livet i livet for å lette seg av slike drivkrefter.

"Jo dypere er en deltakelse i orgastisk aktivitet, desto mer livstid er nødvendig for å frigjøre sjelen fra inntrapping til slik vanedannende aktivitet. En slik aktivitet blir videreført gjennom reinkarnasjon til brådskelsen brenner seg ut. I utgangspunktet degenerative i naturen trekker eller setter slike sjeler seg inn i senere eller etter livvåpen. Hvis man forfølges til den vanlige enden, kan man begrense seg til den evige mørke, den "ytre mørke" i Bibelen.

"På dette punktet håper og stoler vi på at vi har gjort våre poeng sterkt nok og klart nok, slik at vi har vist at du kan og kan forbedre dine egne seksuelle aktiviteter. Vi har i det minste utsatt deg for prosessene på jobb i det menneskelige at du vil streve for å perfeksjonere deg selv i kosthold, tanke, fysisk trening og bruk av det talte ordet for å manifestere forhold av gensidig tilfredsstillende karakter, og at man virkelig må forberede seg selv for å leve i og nyte livet på ALLE NIVÅER ... samtidig!

"Kanskje du begynner å forstå at seksuelle relasjoner på høyere nivåer nesten ikke har vært tenkt på, i rush å gå ut og" bli lagt ".

«Nå, la det i tillegg bli anerkjent at det kommer en tid da mennesket ikke vil trenge samleie, enten for å skape flere former for innkommende ånd eller for uttrykk for høyest mulige tilhørighet. Det er faktisk mulig og har blitt demonstrert i nåværende livsforhold (av personer som er kjent for forfatteren) at det er mulig for et høyere nivå av affinitet å bli uttrykt UTEN BRUK AV MENNESKELIGE Seksuelle organer. Det blir en sak å lære å skille mellom det som er kjent og praktisert som PERSONLIG LOVE versus det som kalles TRANSPERSONLIG eller bare som IMPERSONLIG LOVE ... kjærlighet uten fysisk sex som kjent og ofte praktisert på jorden.

Artikkel Kilde:

seksualitetSlår Tantra på sitt eget spill: Åndelig seksualitet
av Arthur Lythe, Ph.D.

Gjengitt med tillatelse fra utgiveren New Falcon Publications. www.newfalcon.com

Info / Bestil denne boken.

om forfatteren

seksualitetDr. Arthur Lythe er en ordinert minister i kirken av det indre lys og tjent sin doktorgradsstudent. i elektroteknikk. Siden han gikk ut av en karriere i satellittkommunikasjonssystemer, har han blitt internasjonalt kjent som forfatter, høyttaler og åndelig rådgiver. Han jobber heltid til støtte for sine guider. Han er grunnleggeren av The New Age Fellowship, Inc., en New Age Mystery School.

Relaterte bøker

{amazonWS: searchindex = Bøker; søkeord = seksuell ytelse; maxresultater = 3}

Kan hende du også liker

TILGJENGELIGE SPRÅK

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

følg InnerSelf på

facebook icontwitter ikonetyoutube-ikonetinstagram ikonpintrest-ikonetrss ikon

 Få den siste via e-post

Weekly Magazine Daglig Inspirasjon

Marie T. Russells daglige inspirasjon

INNERSELF VOICES

Strever etter å bli “nok” på det hektiske hamsterhjulet
Strever etter å bli “nok” på det hektiske hamsterhjulet
by Kate Eckman
Hvis du så på livet mitt utenfra, kan du bli overrasket over å høre at jeg tilbrakte mesteparten av ...
En urokkelig tillit under alle omstendigheter
En urokkelig tillit under alle omstendigheter
by Pierre Pradervand
Mer og mer har jeg følelsen av at en ekstraordinær kosmisk kraft trekker i strengene til min ...
5 ting som kan forstyrre tydelig kommunikasjon mellom arter
5 ting som kan forstyrre tydelig kommunikasjon mellom arter
by Nancy Windheart
I blogginnleggene mine, gratis ressurser og kurs snakker jeg mye om ting vi kan gjøre for ...
Kroppen din er en hage, ikke en maskin
Kroppen din er en hage, ikke en maskin
by Kristin Grayce McGary
Menneskekroppen er en utrolig ting, full av systemer, organer, nerver og kar som fungerer sammen ...
Horoskopuke: 17. - 23. mai 2021
Horoskop Gjeldende uke: 17. - 23. mai 2021
by Pam Younghans
Denne ukentlige astrologiske journal er basert på planetariske påvirkninger, og tilbyr perspektiver og ...
Verden i våre ører: Gjenoppbygge vår forbindelse til verden
Verden i våre ører: Gjenoppbygge vår forbindelse til verden
by Anton Stucki
Å ikke kunne høre er ikke normalt - ikke engang når du blir eldre. Likevel skjer det altfor ofte, og ...
Det første prinsippet om helbredelse: Kjærlighet er den sanne healeren
Det første prinsippet om helbredelse: Kjærlighet er den sanne healeren
by Jacques Martel
Det finnes flere tilnærminger for å oppnå optimal helse, alle viktige, hver av dem ...
Eating the Rainbow: Food Colors and Chakra Correspondences
Eating the Rainbow: Food Colors and Chakra Correspondences
by Candice Covington
Chakraene setter frekvensene som gir opphav til alle aspekter av den menneskelige opplevelsen. Maten ...

MEST LES

Alvorlig covid hos unge mennesker kan for det meste forklares av fedme
Alvorlig covid hos unge mennesker kan for det meste forklares av fedme
by Nerys M Astbury, University of Oxford et al
Body mass index (BMI) er et mål som bruker høyde og vekt for å beregne en vektpoengsum. En person…
Hvordan forskere får plantebasert mat til å smake og se ut som kjøtt
Hvordan forskere får plantebasert mat til å smake og se ut som kjøtt
by Mariana Lamas, Northern Alberta Institute of Technology
I 2019 ga Burger King Sverige ut en plantebasert burger, Rebel Whopper, og reaksjonen var ...
Kroppen din er en hage, ikke en maskin
Kroppen din er en hage, ikke en maskin
by Kristin Grayce McGary
Menneskekroppen er en utrolig ting, full av systemer, organer, nerver og kar som fungerer sammen ...
Er barn som blir truffet mer sannsynlig å være involvert i partnervold i voksen alder?
Er barn som blir truffet mer sannsynlig å være involvert i partnervold i voksen alder?
by Angelika Poulsen, Queensland University of Technology
Mens det er en sterk sammenheng mellom å bli misbrukt som barn og vokse opp for å bli involvert i ...
Forstå og utvikle våre chakraer på vår reise til personlig og åndelig utvikling
Forståelse og utvikling av våre chakraer
by Glen Park
Vi begynner vår reise gjennom chakraene med de nedre chakraene, gjennom hvilke det enkelte egoet ...
Politiakademier dedikerer bare 3.21% av opplæring til etikk og offentlig tjeneste
Politiakademier dedikerer bare 3.21% av opplæring til etikk og offentlig tjeneste
by Galia Cohen, Tarleton State University
Politiakademier gir lite opplæring i hvilke ferdigheter som er nødvendige for å møte offiserens voksende ...
Fire måter å sikre at passordene dine er trygge og enkle å huske
Fire måter å sikre at passordene dine er trygge og enkle å huske
by Steven Furnell, University of Nottingham
Passord viser lite tegn til å forsvinne ennå. Men mange bruker dem fortsatt dårlig og virker ...
Uten de riktige økonomiske strategiene vil klimaendringsinnsatsen forbli uferdig
Uten de riktige økonomiske strategiene vil klimaendringsinnsatsen forbli uferdig
by David Hall, Auckland University of Technology
Når det gjelder klimaendringer, snakker penger. Klimafinansiering er avgjørende for å muliggjøre en ...

Nye holdninger - Nye muligheter

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publikasjoner. Alle rettigheter reservert.